پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3552)

2-9-1- بهلول182-9-2- شبلی202-9-3- محمد معشوق طوسی222-10- نگاهی به “عقلاءالمجانین” از سه منظر242-10-1- عقلای مجانین و امور اجتماعی242-10-2- عقلای مجانین و امور سیاسی272-10-2-1- ارتباط زبان و قدرت در حکایات عقلای مجانین27عنوان صفحه 2-10-2-2- عقلای مجانین و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (3549)

جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت…………………………………………………………………………………………………………..45 مطالعات رنسیس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………….49 رویکردهای جوّ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..50. رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………………………50 رویکرد ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50رویکرد تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………51 رویکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..54 شاخص‌های جوّ سالم سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….56 جو سازمانی چگونه عمل می کند………………………………………………………………………………………………………………..57 تفاوت جو سازمانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3548)

– مشخص کردن سهم هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده در پیش بینی اثربخشی دانشگاه از نظر کارکنان– مشخص کردن تفاوت دانشکده‌های مختلف، از میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده– مشخص کردن تفاوت نگرش کارکنان نسبت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3547)

اعتماد انگیزه محور …………………………………………………………………………………..36سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد…………………………………………………………….37انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی………………………………..38 اعتماد بین فردی…………………………………………………………………………………..39 اعتماد شبکه ای……………………………………………………………………………….39 اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40 انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3546)

2-11-4- ارزیابی اثربخشی درونی332-11-5- ارزیابی اثربخشی بیرونی352-11-6- تعیین‌ بازده‌ آموزش36عنوان صفحه 2-11-7- ارتقاء کیفیت‌ آموزش372-11-8- ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی392-11-10- عوامل مؤثر براثربخشی برنامه‌های آموزشی412-11-11- مؤلفه‌های اثربخشی422-11-12- دیدگاه‌های اثر بخشی432-11-13- رویکردهای موجود به اثربخشی442-11-13-1- رویکرد مبتنی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3544)

فصل دوم : ادبیات تحقیقمقدمه191-2) نظریه بازار کارای سرمایه202-2)اهمیت و ویژگی های بازار کارا213-2)نقد نظریه بازارهای کارا224-2)استثناهای مالی241-4-2)مدل فاما و فرنچ242-4-2)اعلامیه های سود263-4-2)اثر ضریب قیمت به سود274-4-2)اثر اندازه285-4-2)سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی286-4-2)نوسان پذیری بالای ادامه مطلب…

By 92, ago